BPA-ARBEJDE

Vigtige informationer om arbejdsskade

  • Som arbejdsgiver har man pligt til at forsikre sine ansatte, hvis de rammes af en arbejdsskade.
  • En arbejdsskade behøves nødvendigvis ikke at være en voldsom ulykke, det kan eksempelvis også være et vrid eller et fald, som umiddelbart blot gør ondt og ikke viser ’synlige’ skade.
  • En hændelse i arbejdstiden skal dog altid anmeldes, uagtet om den virker alvorlig eller ej.
 

FORDELENE VED BPA FORSIKRING

  • Brilleskader dækkes under arbejdsskadeforsikringen
  • AKUT krisehjælp er nu omfattet med op til 50.000 kr.
  • Beskadiget tøj ifm. en arbejdsskade dækkes med op til 5.000 kr.
  • Ansatte ægtefæller er også omfattet af forsikringen.

Hvis du er borger i Århus kommune og gerne vil omfattes af aftalen mellem Brugerklubben, Århus Kommune og BPA Forsikring, så kontakt Lars Erik Bonnesen på telefon 2090 4312 eller send en mail på info@bpa-forsikring.dk