BPA-ARBEJDE

Vigtige informationer om arbejdsskade

- Som arbejdsgiver har man pligt til at forsikre sine ansatte, hvis de rammes af en arbejdsskade.

- En arbejdsskade behøves nødvendigvis ikke at være en voldsom ulykke, det kan eksempelvis også være et vrid eller et fald, som umiddelbart blot gør ondt og ikke viser ’synlige’ skade.

- En hændelse i arbejdstiden skal dog altid anmeldes, uagtet om den virker alvorlig eller ej.

 

FORDELENE VED BPA FORSIKRING

- Brilleskader dækkes under arbejdsskadeforsikringen

- AKUT krisehjælp er nu omfattet med op til 50.000 kr.

- Beskadiget tøj ifm. en arbejdsskade dækkes med op til 5.000 kr.

- Ansatte ægtefæller er også omfattet af forsikringen.

 

Hvis du er borger i Århus kommune og gerne vil omfattes af aftalen mellem Brugerklubben, Århus Kommune og BPA Forsikring, så kontakt Lars Erik Bonnesen på tlfnr. 2090 4312 eller send en mail på info@bpa-forsikring.dk