BRILLESKADE

Brilleskader anmeldes til Global - brilleskade skema rekvireres på skade@globalforsikring.dk.

Forsikringsselskab

50% SI Insurance (Europe) SA binder ref B1278BFWC2019
40, avenue Monterey
L-2163 Luxenbourg
Grand Duchy of Luxenbourg
www.sompo-intl.com
50% Lloyds Insurance Company S.A. Binder ref. B1278LBWC2019

Forsikringsselskabets bemyndigede aftalepartner (Coverholder) er:
Balticfinance Danmark ApS - CVR nr. 27959954
Selskab: Balticfinance Danmark ApS / Sompo / Lloyds
Policenummer: individuelt - se øverst på den udleverede police fra Global