Brilleskade

Brilleskader anmeldes til Global - brilleskade skema kan rekvireres på skade@globalforsikring.dk.

Forsikringsselskab

50% SI Insurance (Europe) SA binder ref B1278BFWC2019

40, avenue Monterey

L-2163 Luxenbourg

Grand Duchy of Luxenbourg

www.sompo-intl.com

50% Lloyds Insurance Company S.A. Binder ref. B1278LBWC2019

 

Forsikringsselskabets bemyndigede aftalepartner (Coverholder) er:

Balticfinance Danmark ApS - CVR nr. 27959954

Selskab: Balticfinance Danmark ApS / Sompo / Lloyds

 

Policenummer: individuelt - se øverst på den udleverede police fra Global